Şub 2021

1

Proje dökümanları bize ulaşır ulaşmaz proje departmanımız tüm dökümanları büyük bir titizlik ile incelemeye başlar. İnceleme süresince görünen olumlu, olumsuz tüm durumlar proje notlarına eklenir.