Şub 2021

6

Sözleşme onayı akabinde;

Sistemler ile ilgili olan tüm broşürler, kullanım klavuzları, sertifikalar malzeme onayları için müşteriye sunularak onayları alınır.

Sözleşmenin şartlarına göre teslim edilecek ürünler teslim edilmeye ve var ise yapılacak işçilikler yapılmaya başlanır. İşin her safhasında ortaya çıkan detaylar ve gelişmeler müşteriye iletilerek görüşleri alınır. Çıkan sorunlar karşılıklı istişareler ile sonuca ulaştırılır.

İşin sonuçlanması için gereken tüm mühendislik hizmetleri eksiksiz olarak yerine getirilir.