Şub 2021

9

Kesin kabul işlemleri için müşteri ile birlikte sistemlerin son kontrolleri yapılır. kontroller akabinde kesin kabul tutanağı imzalanır. Ardından sistemler bazında ve müşterinin isteğine göre yıllık olarak periyodik dilimlerde sistemlerin bakımları, yerınde ve uzaktan destekleri için sözleşme hazılanır. Sözleşme onayından sonra belirlenen şartlara göre tüm bakımlar ve destekler eksiksiz olarak projeye verilmeye başlanır.

Şub 2021

8

Sistemlerin çalışır hale getirilmesinin akabinde, müşterinin yetkili personeli ile birlikte sistemlerin kontrolerine başlanır. Aynı anda müşterinin yorumları alınır. Yapılan yorumlara göre eksikler belirlenerek tutanak haline getirilir. Tutanakdaki eksiklerin giderilmesi için çalışmalar yapılarak müşterinin onayına sunulur. Onay akabinde personel eğitimlerine başlanır. Sistemin karmaşıklığı ve önemi göz önünde tutularak en uygun eğitim süresi belirlenerek tüm bilgiler personellere aktarılır.

Şub 2021

1

Proje dökümanları bize ulaşır ulaşmaz proje departmanımız tüm dökümanları büyük bir titizlik ile incelemeye başlar. İnceleme süresince görünen olumlu, olumsuz tüm durumlar proje notlarına eklenir.

Şub 2021

2

Proje departmanımızın yaptığı çalışmalar müşeri ile birlikte değerlendirilir. Tüm hatalar, optimizasyonlar, eksikler, detaylalandırma çalışmaları için ön görüşmeler tam anlamı ile tartışılarak projenin ilk şekli verilir.

Şub 2021

3

Alınan tüm kararların ışığında projeler revize edilir, eksikler giderilir, optimizasyonlar yapılır, detaylar çıkarılır ve müşteri ile son durum paylaşılır, onay beklenir.

Şub 2021

4

Müşteriden gelen çalışma onayı sonrasında ortaya çıkan doneler ışığında tüm sistemler için ayrı ayrı maliyet çalışmaları yapılarak müşteriye sunulur.